Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A . Kiến thức cơ bản 1.Khái niệm về đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu của đường xiên

So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

2. So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

4. Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc gì ( nhọn, vuông, tù)? Tại sao?

Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường ..

6. Xem hình bên, có hai đoạn bằng nhau BC và DC.

Cho tam giác ABC với AC > AB.

Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ?