Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hệ tọa độ Đề-các trong không gian.

1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.

Tính tích vô hướng của hai vectơ.

Tìm tọa độ của các vectơ.

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu.

Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

6. Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau.

Tính tọa độ các đỉnh của hình hộp.

Viết phương trình mặt phẳng.

2. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB