Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1.Thế nào là một hệ sinh thái? Tại sao nói hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống?

Bài 3.Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điếm gì giống và khác nhau?

Bài 3.Phân biệt 3 loại tháp sinh thái.Bài 4.Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Bài 1.Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn

Bài 4.Hãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng.

Bài 1.Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất.

Bài 3.Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích.

Bài 1.Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái?Bài 2. Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Bài 1.Quan sát và điền vào bảng 46.1 các nội dung sau: Thế nào là dạng tài nguyên không tái sinh, tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu? Điền vào bảng tên của các tài nguyên đã quan sát.

Bài 2.Hãy điền các hình thức gây ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội dung trong bảng 46.2.