Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Cho hai đường thẳng xy và st cắt nhau tại O

Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AmB tương ứng

Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB

Bài 5. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M

Bài 6. Cho tam giác đều ABC.

Bài 7. Cho hai đường tròn cùng tâm O với bán kính khác nhau.

Bài 8. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

Bài 9. Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A, B, C