Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Để chứng minh một mệnh đề P(n) là đúng với mọi n ε N*, ta thường dùng phương pháp quy nạp toán học, được tiến hành theo hai bước như sau:

1. Định nghĩa Mỗi hàm số u xác định trên tập số nguyên dương N* được gọi là một dãy số vô hạn

Bài 2. Chứng minh rằng

Bài 3. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ≥ 2, ta có các bất đẳng thức:

Bài 4 trang 83 sgk toán 11 Bài 4. Cho tổng

Bài 5. Chứng minh rằng

Bài 1. Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát

Bài 2. Cho dãy số Un , biết:

Bài số 3 sách toán lớp 11 trang 92: Viết 5 số hạng đầu của dãy số, dự đoán công thức tổng quát.