Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương III - Cân bằng và chuyển động của vật rắn - Loigiaihay ÔN TẬP CHƯƠNG III-CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn - vật lý bài tập cân bằng vật rắn lớp 10, cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực, cân bằng của vật rắn

Bài 1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Trọng tâm của một vật là gì ?

Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Một vật có khối lượng m = 2kg

Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang

Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg

Bài học xem nhiều