Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Định nghĩa với mỗi góc α(0 độ ≤ α ≤ 180 độ)ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn...

Cho AOB là tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và AK.

3. Chứng minh rằng

Cho góc x và tính giá trị biểu thức, với cos x = 1/3.

1.Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.

2. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

3. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tai I.