Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận xét về trình độ sản xuất công cụ của con người thời đó.

Việc phát minh ra thuật luyện kim có ý nghĩa quan trọng.

Từ đây con người có thể định cư lâu dài ở đồng bằng ven các con sông lớn vì: Việc phát minh ra thuật luyện kim.

Những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim.

Lúa gạo trở thành lương thực chính của người Việt Nam.

Sự khác nhau về số lượng công cụ, đồ trang sức chôn theo giữa các ngôi mộ.

Những công cụ góp phần tạo nên bước biến chuyển trong xã hội : Lưỡi cuốc.

Các biến chuyển chính về mặt xã hội.