Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1.Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.

Bài 3.Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vỏ cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ? Giải thích.

Bài 4.Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào thời kì nào? Động vật có vú đầu tiên xuất hiện khi nào?

Bài 1.Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá của sinh giới.Bài 2.Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

Bài 3.Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá.Bài 4.Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?

Bài 1.Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì?Bài 2.Loài người hiện đại, H.sapiens đã tiến hoá từ loài vượn người, Ôxtralôpitec qua các loài trung gian nào?