Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong thực tế người ta còn dùng những số nguyên với dấu

Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương

Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế

Đọc độ cao của địa điểm sau:

Người ta còn dùng số nguyên

Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.

Vẽ một trục số và vẽ:

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi

Điền cho đủ các câu sau: