Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Bài 2. Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Bài 4. Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau. Dưới đây là những ví dụ các bạn lan, hùng, hương, huy đã cho:

Bài 5. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

Bài 6. Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:

Bài 7. Rút gọn phân thức: