Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.

Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào ? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý ?

Nhà Lý được thành lập như thế nào ?

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao ?

Xây dựng quân đội với hai bộ phận là cấm quân và quân địa phương ; thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông".

- Mục tiêu tấn công của ta chỉ là các căn cứ quân sự, kho lương thảo - là những nơi quân Tống chuẩn bị cho cuộc tiến công xâm lược nước ta.

- Từ giữa thế kỉ XI, tình hình nhà Tống gặp phải những khó khăn : Ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập

- Nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến, tăng cường canh phòng, luyện tập.

Sông Như Nguyệt như một chiến tuyến tự nhiên rất khó có thể vượt qua.