Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương II Nhiệt học - Vật lý 6 - loigiaihay Chương II Nhiệt học - loigiaihay Bài 30. Tổng kết chương II : Nhiệt học « Sách giải vật lý 6 tổng kết chương 2 nhiệt học lớp 6, việc ta phải làm để kiểm tra các dự đoán, vật lý 6 chương 2 nhiệt học, giải trí ô chữ về sự chuyển thể, tổng kết chương 2 nhiệt học lớp 8, vật lý 6 bài 30 violet, ô chữ về sự chuyển thể, soạn bài 30 tổng kết chương 2 nhiệt học

Hãy lấy 50cm3 cát đổ vào 50cm3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100cm3 hỗn hợp ngô và cát không? Hãy giải thích tại sao?

Hãy cố gắng dùng cách giải thích..

Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lê

Thả quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng

Cá muốn sống được phải có không khí,..

Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

Học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao - nơ?

Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động?