Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa.

Nêu tên và xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hoà.

Bài 1. Tính chất trung gian của khí hậu và sự thất thường của thời tiết ở đới ôn hoà thể hiện như thế nào ?

Bài 2. Trình bày sự phân hoá của môi trường đới ôn hoà.

Quan sát các ảnh dưới đây, nêu một số biện pháp khoa học - kĩ thuật được áp dụng sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hoà.

Nêu các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu ở từng kiểu môi trường trong đới ôn hoà

Bài 1. Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến ở đới ôn hoà đã áp dụng những biện pháp gì ?

Bài 2. Trình bày sự phân bố các loại cây trồng và vật nuôi chủ yếu ở đới ôn hoà.

Quan sát hình 15.3, nhận xét sự phân bố các trung tâm công nghiệp chính ở đới ôn hoà.

Bài 1. Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hoà.