Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Mặt phẳng Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.

1. Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

Các bài tập luyện thêm về dạng bài nửa mặt phẳng.

Bài 1. Hãy kể tên một số hình ảnh của mặt phẳng.

Bài 2. Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau hay không?

Bài 3. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng…

4. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

Bài 5. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB . Vẽ ba tia OA,OB,OM.

Các bài tập luyện thêm về dạng bài về góc.

Bài 6. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: