Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương 2: Dòng điện không đổi - vật lý [ÔN THI] Vật lý 11 Tập 3: Chương 2 Dòng điện không đổi - YouTube Chương II - Dòng điện không đổi - loigiaihay vật lý 11 chương 2 dòng điện không đổi, lý 11 chương 3, bài tập dòng điện không đổi lớp 11 có lời giải, bài tập chương dòng điện không đổi có đáp án, bài tập vật lý 11 chương 2 có đáp án, bài tập trắc nghiệm vật lý 11 chương 2, ôn tập chương 2 vật lý 11, bài tập dòng điện không đổi nguồn điện lớp 11

1. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện.

Khi dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực nào?

Bằng những cách nào để biết có dòng điện chạy qua một vật dẫn?

Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?

Bằng cách nào mà các nguồn điện duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó?

Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện? Đại lượng này được xác định như thế nào?

Bài 6. Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

Bài 7. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

Bài 9. Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?