Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 39. Tổng kết chương II : Điện từ học « Sách giải vật lý 9 Vật lí 9 - Bài 39: Tổng kết chương II - Điện từ học - YouTube Tổng kết chương II: Điện từ học - 123doc tổng kết chương 2 điện từ học lớp 9, bài tập điện từ học lớp 9, bài 39 tổng kết chương 2 điện từ học, tổng kết chương 2 điện tử học, giải bài tập vật lý 9 chương 2, đề kiểm tra vật lý 9 chương 2, giải bài tập vật lý 9 tổng kết chương 2, giải bài tập vật lý 9 tổng kết chương 3

Nam châm vĩnh cửu nào cũng có hai từ cực.

Nhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7,

Đặt kim nam châm trên giá thẳng đứng

Đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau

Đổi đầu một trong hai nam châm rồi đưa chúng lại gần nhau.

Theo em, có thể giải thích thế nào hiện tượng hình nhân đặt trên xe

Người ta dùng la bàn để xác định hướng Bắc

Xác định tên các từ cực của thanh nam châm trên hình 21.5

Bài học xem nhiều