Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Khái niệm diện tích đa giác

Bài 1. Hãy vẽ một lục giác lồi.

Bài 2 Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau

Bài 3. Cho hình thoi ABCD

Bài 4. Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng

Bài 5. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n- giác đều

Bài 6. Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu: