Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

CHƯƠNG II. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG - Loigiaihay CHƯƠNG II. CHĂN NUÔI, THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG - Trang 2 Chương II: Chăn Nuôi Thủy Sản Đại Cương - Hoc247

Thế nào là sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi? Cho ví dụ.

Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi tuân theo những quy luật nào?

Vì sao cần phải biết các quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi?

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát dục của vật nuôi?

Trình bày những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá, chọn lọc vật nuôi làm giống?

Trình bày phương pháp chọn lọc hàng loạt. Ứng dụng và ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Trình bày phương pháp chọn lọc cá thể và nêu ưu, nhược điểm của phương pháp này.

Trình bày khái niệm và mục đích của việc nhân giống thuần chủng.

Trình bày khái niệm và mục đích của việc lai giống.

Thế nào là lai kinh tế, vẽ sơ đồ lai kinh tế hai giống và lai kinh tế ba giống?

Bài học xem nhiều