Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tốc độ sản xuất và năng suất lao động con người tăng.

Đến giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là công xưởng của thế giới.

Giữa thế kỉ XIX, Đức từ một nước nông nghiệp đã trở thành nước công nghiệp.

Vấn đề thống nhất đất nước ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Giai cấp tư sản ở các vương quốc trên bán đảo I-ta-li-a đều muốn dựa vào Pi-ê-môn-tê để loại bỏ thế lực của Áo.

Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản.

Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ đã được mở rộng đến bờ biển Thái Bình Dương.