Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở chặng đầu của quá trình hình thành loài người.

Ở một số loài động vật đã hình thành một cách tự nhiên quan hệ hợp đoàn.

Từ đó, con người tiến tới biết chế tạo cung tên.

Điểm nổi bật của công cụ đá mới là người ta có thể ghè đẽo những mảnh đá thành hình dạng gọn và chính xác.

Các nhà khảo cổ coi thời đá mới là một cuộc cách mạng.

Gọi là "Cuộc cách mạng thời đá mới" vì.

Những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thuỷ.

Từng nhóm người cũng đông đúc hơn, gồm 2-3 thế hệ già trẻ cùng có chung dòng máu, được gọi là thị tộc - những người “cùng họ”.

Đến giai đoạn Người tinh khôn, số dân đã tăng lên.

Từ chỗ dùng những công cụ bằng đá, bằng xương, tre, gỗ, người ta bắt đầu biết chế tạo đồ dùng và công cụ bằng đồng.