Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Địa điểm: Các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), núi Đọ.

Cư dân Hoà Bình, Bắc Sơn đã sống định cư lâu dài trong các hang động.

Cách ngày nay khoảng 5000 — 6000 năm, con người đã biết sử dụng kĩ thuật cưa.

Cư dân văn hoá Phùng Nguyên là những người mở đầu thời đại đồng thau Việt Nam.

Những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thuỷ ở Việt Nam.

Các bộ lạc ở Việt Nam biết đến thuật luyện kim tương đối sớm.

Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa đối với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đây khoảng 3000 - 4000 năm.

Cùng với nghề nông, cư dân Đông Sơn còn săn bắn, chăn nuôi.

Sự chuyển biến trong nền kinh tế đã tạo tiền đề cho sự chuyển biến xã hội.