Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.

Tính đơn điệu của hàm số, khảo sát sự biến thiên, tính đơn điệu của hàm số

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm x ∈ (a ; b).

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Chứng minh rằng hàm số y

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau: