Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương I. Tế bào thực vật - loigiaihay Chương I. Tế bào thực vật - Hỏi đáp | Học trực tuyến - Hoc24 Chương I. Tế bào thực vật | Học trực tuyến - Hoc24 nêu cấu tạo của tế bào thực vật, cấu tạo tế bào thực vật sinh học 6, tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào, sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật, tế bào thực vật gồm những thành phần nào, tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào, tế bào ở những bộ phận nào của cây, tế bào thực vật có cấu tạo như thế nào

Kính lúp và kính hiển vi dùng để quan sát những vật nhỏ bé, kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được.

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau.

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.

Câu 1. Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của tùng hộ phận.Câu 2. Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.

Câu 1. Các bộ phận của tế bào thực vật là gì? Câu 2. Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật.

Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?Câu 2.Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Câu 1.Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?Câu 2.Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?