Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

So sánh các số hữu tỉ

So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu

Hãy chứng tỏ rằng

Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Tính:

Ta có thể viết số hữu tỉ dưới các dạng sau đây:

Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Tính