Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Rút gọn biểu thức:

Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng: