Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương I: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ Ôn tập và bổ sung về phân số Giải toán liên quan đến tỉ lệ - VietJack Giải bài tập SGK Toán lớp 5 chính xác và nhanh nhất - Để Học Tốt

Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1.

Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng.

Đọc các phân số:

Viết các thương dưới dạng phân số:

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Rút gọn các phân số:

Quy đồng mẫu các phân số:

Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

Bài học xem nhiều

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 3547
Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

  • 10-06-2017
  • 2013
Bài 1 trang 24 sgk toán 5

Bài 1 trang 24 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 1994
Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài 5 trang 15 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 1721