Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Bài 1. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn

Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số:

Bài 3. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Bài 4. Chứng minh rằng

Bài 5. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx

Bài 6. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương.

Bài 7: Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị âm.

Bài 1. Giải các phương trình sau: