Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vật Lý Đại Cương: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM - YouTube Chương 1: Động học chất điểm - vật lý Công thức tính nhanh động học chất điểm (chuẩn) - vật lý vật lý đại cương đại học, vật lý đại cương 1 dong hoc chat diem, bài tập đông lực học chất điểm, bai tap dong hoc chat diem co loi giai, vật lý đại cương chương 2, giải bài tập vật lý đại cương chương 1, giải bài tập vật lý đại cương chương 2, bài tập vật lý đại cương 1 có lời giải

I. Chất điểm – chuyển động cơ

1. Chất điểm là gì?

2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ

3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

4. Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

5. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

6. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau:

7. Trong các cách chọn hệ trục tọa độ và mốc thời gian dưới đây, cách nào thích hợp nhất để xác định vị trí của một máy bay đang bay trên đường dài?

8. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ nào?

9*. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?

Bài học xem nhiều