Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương I - Điện tích. Điện trường - Loigiaihay Chương 1: Điện tích. Điện trường - vật lý Bài tập chương I: Điện tích-Điện trường | Thư Viện Vật Lý bài tập trắc nghiệm lý 11 chương 1, bài tập chương điện tích điện trường có đáp án, bài tập ôn tập chương 1 vật lý 11, trắc nghiệm vật lý 11 nâng cao chương 1 có đáp án, các dạng bài tập chương 1 vật lý 11, bài tập vật lý 11 chương 1 có đáp án, bài tập vật lý 11 chương 1 có lời giải, bài tập tự luận chương điện tích điện trường

Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện.

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Điện tích điểm là gì ?

Phát biểu định luật Cu-lông.

Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không ?

Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?

Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn.

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó.

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?