Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương I Điện học - loigiaihay Tổng Kết Chương I Điện Học chọn lọc - TaiLieu Bài 20. Tổng kết chương I : Điện học « Sách giải vật lý 9 giải tổng kết chương 1 điện học vật lý 9, bài 20 tổng kết chương 1 điện học lớp 9, soạn bài tổng kết chương 1 điện học, soan bai tong ket chuong 1 dien hoc, giải bài tập vật lý 9 chương 1, bai 20 sgk vat ly 9 trang 56, tổng kết chương 1 vật lí 9, bài 19 trang 56 sgk lý 9

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế...

Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với...

Quan sát sơ đồ mạch điện...

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế...

Từ đồ thị 1.2 hãy xác định:...

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được...

Tính thương số ...

Nhận xét giá trị của thương số...

Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω...

Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở...

Bài học xem nhiều