Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Căn bậc hai số học Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a. Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a. Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết √0 = 0.

Bài 1. Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.

Giải bài tập trong SGK Bài 1, 2 , 3 trang 6 SGK toán 9 tập 1

Bài 2. So sánh: a) 2 và √3 ; b) 6 và √4 ; c) 7 và √47.

Bài 3. Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)

Giải bài tập toán 9 bài 4,5 trong SGK tập 1

Bài 4. Tìm số x không âm, biết:a) √x = 15; b) 2√x =14; c)√x < √2; d) √2x < 4.

Bài 5. Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

Giải bài tập Bài 6,7, 8, 9, 10 trang 10, 11 SGK Toán 9 tập 1

Bài 6. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa: