Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương I : Các thí nghiệm của Menden - loigiaihay Các Thí Nghiệm Của Menden - TaiLieu Chương 1: Các thí nghiệm của Menden - Thủ thuật hay - Tech12h

Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

Menđen - người đầu tiên đặt nền móng cho di truyền học với phương pháp phân tích thế hệ lai

Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của Di truyền học

Thí nghiệm của Menđen thực hiện trên đậu Hà Lan. Ông tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Câu 2: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menden gồm những điểm nào? (Phân tích các thế hệ lai phân tích và phương pháp phân tích giống lai)

Hãy lấy ví dụ về tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm " cặp tính trạng tương phản"

Tại sao Menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lai