Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao nói bản vẽ kỹ thuật là "ngôn ngữ" chung dùng trong kỹ thuật ?

Bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào trong đời sống sản xuất ?

Vì sao chúng ta cần phải học môn vẽ kỹ thuật ?

Thế nào là hình chiếu của một vật thể ?

Có các phép chiếu nào ? mỗi phép chiếu có đặc điểm gì ?

Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào ?

Sự liên quan giữa hình chiếu và hướng chiếu, cách bố trí các hình chiếu trên bản vẽ cần

Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ?

Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h.4.6) song song mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Hình chiếu của vật thể có các dạng khối và đa diện để đọc được và phát huy trí tưởng tượng trong không gian chúng ta cần :