Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương 5. Đại cương về kim loại - Học hóa online Chương 5: Đại cương về kim loại - hóa học Ôn tập chương V đại cương kim loại - YouTube lý thuyết đại cương về kim loại, trắc nghiệm hóa 12 chương 5 có đáp án, bài tập đại cương về kim loại có lời giải, hóa 12 chương 6, trắc nghiệm đại cương kim loại có đáp án, đại cương kim loại lớp 12, đại cương về kim loại violet, lý thuyết chương 6 hóa 12

Bài 1. Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn?

Bài 2. Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

Bài 3. Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Bài 4. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có

Bài 5. Cho cấu hình electron:

Bài 6.Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

Bài 7. Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml

Bài 8. Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư

Bài 9. Cho 12,8 gam kim loại A hoá trị II