Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương 4: Polime và vật liệu polime - hóa học Chương 4. Polime và Vật liệu Polime - Học hóa online Chương 4. Polime và Vật liệu Polime - Học hóa online tổng hợp lý thuyết chương polime, lý thuyết trọng tâm về polime, bai tap polime và vật liệu polime có đáp án, lý thuyết polime violet, tóm tắt lý thuyết chương polime và vật liệu polime, hóa 12 chương 5, lý thuyết đầy đủ về chương polime, bài tập polime có đáp án

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học

Từ các sản phẩm hóa dầu

Hệ số polime hóa là gì?

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng..

Tơ tằm và nilon-6,6 đều: