Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương 3. Amin, Amino Axit và Protein - Học hóa online Chương 3: Amin - Aminoaxit - Protein - hóa học Chương 3: Amin - Aminoaxit - Protein - chuyên hóa huế lý thuyết amin – amino axit – protein – peptit, các amino axit thường gặp, bài tập về amino axit có lời giải, bai tap amin aminoaxit protein co dap an, hóa 12 chương 4, phương trình đốt cháy amin đơn chức, lý thuyết amin – amino axit – protein – peptit violet, bài tập đốt cháy amino axit

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?

Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?