Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Luyện tập chương 2: Kim loại - loigiaihay Lý thuyết luyện tập chương 2: Kim loại - Loigiaihay Chương 2: Kim loại - hóa học giải bài tập hóa 9 luyện tập chương 2 kim loại, bài tập hóa 9 chương kim loại, giải bài tập hóa 9 bài 24, giải bài tập hóa 9 bài 25, ôn tập học kì 1 hóa 9, giải bài tập hóa 9 bài 23, bài 6 trang 69 sgk hóa 9, giải bài tập hóa 9 sgk trang 71

Bài 1. Hãy nêu tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại.

Bài 2. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

Bài 3. Có các kim loại sau : đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất.

Bài 4. Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm)

Bài 5. Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:

Bài 1. Kim loại có những tính chất hoá học nào ? Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học minh hoạ với kim loại magie.

Bài 2. Hãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây :

Bài 3. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây: