Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình Phần 1: Các khái niệm cơ bản về lập trình - SlideShare Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao - SlideShare ngôn ngữ lập trình là gì, ngôn ngữ lập trình gồm những gì, khái niệm ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình có mấy loại, các loại ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình bậc cao là gì, ngôn ngữ máy là gì, chương trình dịch là gì

Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, thuận tiện cho đông đảo người lập trình (không chỉ cho những người lập trình chuyên nghiệp).

Mỗi ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản, đó là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao?

Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

Bài học xem nhiều