Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả sẽ.

Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả sẽ:

- Cho phép khai thác tiềm năng các vùng sinh thái để phát triển nông nghiệp, nhờ đó mà các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đưực phát huy trong nền nông nghiệp nhiệt đới.

- Đẩy mạnh sản xuất các nông sản xuất khẩu (cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, trái cây,...).