Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Mẫu vật Lá thài lài tía hoặc một số lá cây có tế bào với kích thước tương đối lớn và dễ tách lớp biểu bì ra khỏi lá.

1. Mẫu vật
Lá thài lài tía hoặc một số lá cây có tế bào với kích thước tương đối lớn và dễ tách lớp biểu bì ra khỏi lá.
2. Dụng cụ và hoá chất
- Kính hiển vi quang học với vật kính x10, x40 và thị kính x10 hoặc xl5.
- Lưỡi dao cạo râu, phiến kính và lá kính.
- Ống nhỏ giọt.
- Nước cất, dung dịch muối (hoặc đường) loãng.
- Giấy thấm.