Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kính hiển vi quang học có vật kính X 10 và X 40, thị kính x 10 hoặc x 15.

- Kính hiển vi quang học có vật kính X 10 và X 40, thị kính x 10 hoặc x 15.
- Tiêu bản cố định lát cắt dọc rễ hành hoặc các tiêu bản tạm thời.