Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cu Chắt có 2 thứ đồ chơi. Thứ đồ chơi thứ nhất gồm một chàng kị sĩ rất ranh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng.

"Chú Đất Nung" là một truyện sâu sắc và lí thú. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Cu Chắt có những thứ đồ chơi gì? Chúng khác nhau như thế nào ?

2. Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung?

3. Chi tiết "nung trong lửa " tượng trưng cho điều gì?

BÀI LÀM

1. Cu Chắt có 2 thứ đồ chơi. Thứ đồ chơi thứ nhất gồm một chàng kị sĩ rất ranh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Thứ đồ chơi thứ hai là chú bé bằng đất do em nặn được lúc trăn trâu.

2. Chú bé Đất nhớ quê, tìm ra cánh đồng. Nhưng vừa mới đến bếp, chú gặp mưa, chú bị ngấm nước, rét quá. Chú vào bếp, cởi đống rơm ra sưởi... Và chú đã gập Hòn Rấm, hai người cùng trò chuyện, chuyện "nung trong lửa"

3. Lúc đầu chú bị Hòn Rấm chê là "nhát", lại nghe Hòn Rấm giảng giải là "Đất có thể nung trong lửa" thì chú bé Đất ngạc nhiên. Sau khi nghe Hòn Rấm chỉ rõ: "Đã là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích", chú bé Đất không sợ nữa. Chú sẵn sàng dấn thân. Chú không còn e ngại và chấp nhận: Nào, nung thì nung!". Chú bé Đất quyết định trở thành chú Đất Nung là để xông pha và làm được nhiều việc có ích.

Chi tiết "nung trong lửa" tượng trưng cho tinh thần dám xông pha, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, quyết tâm vượt qua mọi thử thách khó khăn, để vươn lên làm được nhiều việc có ích, nhiều việc tốt đẹp.

10diem.com