Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1 nghe viết Việt Nam thân yêu 2 tìm tiếng thích hợp điền vào ô trống bài 3 tìm thích hợp với mỗi ô

Chính tả: Việt Nam thân yêu 

1. Nghe viết

-  Trình bày đúng bài chính tả theo thể thơ lục bát

-  Chú ý: Các từ ngữ dễ sai mênh mông, biển lúa, rập rờn...

2. Hoàn chỉnh bài văn Ngày độc lập

Lời giải đúng

Các tiếng cần điền vào: ngày, ghi, ngát, ngữ, nghỉ, gái, có, ngày, cùa, kết, cùa, kiên, kỉ.

3. Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống

Âm đầu

Đứng trước i, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ”

Viết là k

Viết là c

Ảm “gỡ”

Viết là gh

Viết là g

Âm “ngờ”

Viết là ngh

Viết là ng