Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1.Nghe - Viết : Một nhà thông thái.Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. có nghĩa như sau :b)Chứa tiếng có vần ươt hay ươc, có nghĩa như sau :Câu 3.Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động.

Câu 1. Nghe - Viết : Một nhà thông thái

Câu 2. Tìm các từ :

a)   Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. có nghĩa như sau :

-  Máy thu thanh : ra-đi-ô

-   Người chuyên làm ra thuốc chữa bệnh : dược sĩ

-    Đơn vị thời gian dưới phút : giây

b)   Chứa tiếng có vần ươt hay ươc, có nghĩa như sau :

-  Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ : thước

-  Thi không đỗ : trượt

-  Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : dược sĩ

Câu 3.  Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động :

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng r : reo hò, ra đi, ra lệnh, rống lên, rung cành, ...

Chứa tiếng bắt đầu bằng d : dạy học, dạy dỗ, dạo chơi, dạy dỗ , ...

Chứa tiếng bắt dầu bằng gi : gieo hạt, gieo rác, giao việc, giãy giụa, giương mắt, giành lại, ...

b)  Chứa tiếng có vần ươt : trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi, ...

Chứa tiếng có vần ươc : bước đi, rước dèn, tước vỏ cây, bắt chước, ...