Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Tập chép : TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG (Trích) 2. Điền vào chỗ trống và giải câu đố : a) tr hay ch ? Mình tròn mũi nhọn Chẳng phải bò, trâu uống nước ao sâu

1. Tập chép : TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG (Trích)
2. Điền vào chỗ trống và giải câu đố :
a) tr hay ch ?
Mình tròn mũi nhọn Chẳng phải bò, trâu uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn Là cái gì ?)
• Giải đáp câu đối trên : Đó là cái bút mực.
b) iên hay iêng ?
Trên trời có giếng nước trong Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.
(là quả gì ?)
• Giải đáp câu đối trên : Đó là quả dừa.
4. Viết vào vở những chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời: