Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nghe - Viết: Quà của đồng nội (trích).Câu 2. a) Điền s hay X ?b) Điền o hay ô ?Câu 3. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau

Câu 1. Nghe - Viết: Quà của đồng nội (trích)

Câu 2. a) Điền s hay X ?

Nhà xanh lại đóng đố xanh

Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong

- Giải câu đô trên : Đó là cái bánh chưng

b)   Điền o hay ô ?

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm cỏ ở trong

Chảo gì mà rộng mênh mông

Giữa hai sườn núi, cánh đồng cò bay ?

-   Giải câu đố : Đó là vùng thung lũng.

Câu 3. Tìm các từ :

a)   Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :

-       Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên trời : sao

-        Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : xôi

-        Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng (cây) sen

b)   Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau :

-        Một trong 4 phép tính : cộng

-       Tập hợp nhau để bàn việc : họp

Đồ dùng làm bằng giấy, gỗ, nhựa ... để đựng đồ ... : hộp