Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nghe - viết: Nói ngược.Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính tả để hoàn chỉnh đoạn văn:Vì sao ta cười khi bị người khác cù?

Câu 1. Nghe - viết: Nói ngược

Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính tả để hoàn chỉnh đoạn văn:

Vì sao ta cười khi bị người khác cù?

Để giải đáp câu hỏi này, một nhà nghiên cứu ở Đại học Luân Đôn, nước Anh, đã cho người máy cù 16 người tham gia thí nghiệm và dùng một thiết bị theo dõi phản ứng trong bộ não của từng người. Kết quả cho thấy bộ não phân biệt rất chính xác cái cù lạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ não sẽ làm cho người đó mất vui bằng cách báo trước thứ tự động tác cù. Còn khi bị người khác cù, do không thể doán. trước thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười như là phản ứng tự vệ.