Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe - viết : NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC (Trích) 2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo ? nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu

1. Nghe - viết : NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC (Trích)
2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo ?
nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu
3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :
- Cùng nghĩa với chăm chỉ -> siêng năng. Trái nghĩa với gần —> xa, xa xôi
Nước chảy mạnh và nhanh -> chảy xiết
b) Chứa tiếng có vần ươn hay ương, có nghĩa như sau :
- Cùng nghĩa với thuê ~> mướn
- Trái nghĩa với phạt -» thưởng
Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lò than, lửa —> nướng