Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2. Tập phát hiện và sửa lỗi trong bài chính tả của em. Ghi các lỗi và cách sửa từng lỗi vào sổ tay chính tả ,Câu 3). Tìm các từ láy

Câu 2. Tập phát hiện và sửa lỗi trong bài chính tả của em. Ghi các lỗi và cách sửa từng lỗi vào sổ tay chính tả :

M : Lỗi nhầm lẫn s / X

Viết sai Viết đúng

xắp lên xe sắp lên xe

Lỗi nhầm lẫn dấu hỏi / dấu ngã

Viết sai Viết đúng

tường tượng tưởng tượng

Câu 3). Tìm các từ láy:

a) Có tiếng chứa âm s.

Có tiếng chứa âm X.

b) Có tiếng chứa thanh hỏi. Có tiếng chứa thanh ngã.

Trả lời:

Câu 2. Học sinh tự đọc phát hiện và sửa lỗi chính tả trong bài của mình rồi viết lỗi và cách sửa từng lỗi vào sổ tay chính tả (vào vở hay vở bài tập).

Câu 3. Tìm các từ láy

a) Có tiếng chứa âm S. sàn sàn, san sát, sẵn sàng, săn sóc, sáng suốt, sầm sập, sần sùi, sấn sổ, se sẽ, sốt sắng, sít sao, sòn sòn, song song, sòng sọc, sờ sẫm, sờ soạng, sởn sơ, sùi sụt, sục sao, sục sạ, suôn sẻ...